Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft ir. H.H.G. (Herman) Dijk besloten per 1 mei 2019 terug te treden als voorzitter van het ENW.
De leden van het ENW betreuren dit zeer en danken hem voor de plezierige, deskundige en inspirerende wijze waarop hij vanaf januari 2018 het voorzitterschap vervuld heeft.
Kerngroeplid drs. J.H.M. (Joost) de Ruig neemt voorlopig de taken waar.