Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Professor dr. ir. B.J.J.M. (Bart) van den Hurk is met ingang van september 2018 toegetreden tot het ENW als lid van de Kerngroep.

De ontwikkelingen in het klimaat en als gevolg daarvan (versnelde) zeespiegelstijging en verhoogde rivierafvoeren zijn van invloed op de waterveiligheid in Nederland. Het ENW adviseert over waterveiligheid en heeft daarom ook voldoende kennis nodig van de klimaatontwikkelingen. De heer Van Den Hurk heeft ruime ervaring in binnen- en buitenland opgedaan met weer- en klimaatmodellering. Hij is als manager van de R&D groep Weer- en klimaatmodellering werkzaam bij het KNMI en is tevens parttime hoogleraar aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit te Amsterdam.