Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

Per 1 juni 2018 is ir. Marieke Hazelhoff aangesteld als coördinator van het ENW. Zij volgt ir. Don de Bake op die deze rol vanaf april 2014 vervuld heeft.


Marieke Hazelhoff studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft en werkte nadien bij het directoraat-generaal Water en bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Sinds 2014 is zij als adviseur waterkeringen verbonden aan de afdeling Waterkeringen van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving.