Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Professor dr. S.J.M.H. (Suzanne) Hulscher is per 1 januari 2018 benoemd tot lid van de Kerngroep van het ENW. Zij volgt professor dr.ir. H.J. (Huib) de Vriend op, die na een overgangsperiode het lidmaatschap van de Kerngroep en het voorzitterschap van de werkgroep Rivieren zal neerleggen.

Suzanne Hulscher is fulltime hoogleraar Water Engineering and Management aan de Universiteit Twente en hoofd van de groep Water Engineering and Management. Zij heeft zeer ruime ervaring in onderzoek naar vele aspecten van watersystemen, met name de morfologie van kusten en rivieren.
Vanwege haar overzicht over het werkveld en de wens om wetenschap aan de praktijk te verbinden, denkt het ENW in Suzanne Hulscher een waardige opvolger van Huib de Vriend gevonden te hebben.

Huib de Vriend is vanaf de instelling in 2005 aan het ENW verbonden geweest als lid van de Kerngroep en voorzitter van de werkgroep Rivieren en daaraan voorafgaand aan de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW). In het voorjaar wordt in deze hoedanigheid afscheid van hem genomen; hij blijft nog wel aan als 'gewoon' lid van de werkgroep Rivieren.