Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Ir. H.H.G. (Herman) Dijk is door de minister van Infrastructuur en Milieu benoemd tot voorzitter van het ENW per 1 januari 2018. Herman Dijk volgt ir. Gert Verwolf op die de voorzittersrol vervuld heeft vanaf de instelling van het ENW in 2005.

Herman Dijk is dijkgraaf van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Eerder was hij directeur Economie en Mobiliteit bij de provincie Noord-Brabant en bekleedde hij diverse functies bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat, laatstelijk in de functie van plaatsvervangend directeur-generaal Water. Herman Dijk heeft civiele techniek gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft.