Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Hieronder staan de inleidingen van de artikelen uit Infostroom nummer 18 van november 2016. U kunt hier de volledige versie lezen.


'Eerste resultaten Zandmotor bemoedigend'

Het idee bestaat al heel lang: een berg zand in zee storten, die door de natuurlijke bewegingen van wind en water de kust beschermt en onderhoudt. In 2011 is dit idee ook daadwerkelijk uitgevoerd: bij wijze van proef werd voor de kust van Zuid-Holland de Zandmotor aangelegd. Het blijkt een succes!


'Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Succes door slimme samenwerking'

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, moet ervoor zorgen dat de kans op een overstroming in de regio Kampen-Zwolle in de toekomst (aanzienlijk) kleiner is. Het project omvat een zomerbedverlaging over een lengte van zeven kilometer en de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel richting het Drontermeer.

'Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit. Quick Wins besparen tijd en geld'

Dankzij een razendsnel ENW-advies, voorbereid door de ENW werkgroep Techniek, kan tijd en geld worden bespaard bij dijkversterkingsprojecten die op dit moment of binnekort worden uitgevoerd. Op basis van een positief advies van het ENW wordt vanaf nu gewerkt met een andere rekenmethode en een aanpassing van de vervormingseisen voor stabiliteitsschermen, de zogenoemde Quick Wins.


'Afscheid Ton Vrouwenvelder'

Na veertig jaar neemt Ton Vrouwenvelder afscheid van het ENW. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de overstromingsrisicobenadering, die vanaf volgend jaar is vastgelegd in de Waterwet en daarmee ook de basis voor het nieuwe Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017).