Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Hieronder staan de inleidingen van de artikelen uit Infostroom nummer 17 van september 2016. U kunt hier de volledige versie lezen.

'Nieuwe versie Grondslagen voor Hoogwaterbescherming'

Twintig jaar na de uitgave van Grondslagen voor Waterkeren, verschijnt begin november 2016 Grondslagen voor Hoogwaterbescherming. Deze nieuwe uitgave ismeer dan een update van de oude versie: een aantal principes en uitgangspunten is ingrijpend veranderd. Matthijs Kok, projectleider van de heruitgave en Kerngroeplid van het ENW, vertelt erover.

'ENW-advies WBI2017. Beperkt invoeren en ervaring opdoen'

Eind juli heeft het ENW advies uitgebracht over het WBI2017, het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium dat op 1 januari 2017 moet worden ingevoerd. Het is een advies in twee delen geworden, vertelt Matthijs Kok, voorzitter van de Voorbereidingsgroep. "De richting is goed, maar het instrumentarium is nog niet af. Ons advies is om het wel in te voeren, met een beperkte gebruikersgroep te gaan gebruikten en het gaandeweg te verbeteren."

'ENW-dag. Meer ruimte voor kennisuitwisseling en eigen initiatief'

Het aantal adviesvragen dat het ENWE ontvangt, is de laatste jaren verdubbeld. Dat is aan de ene kant heel fijn, maar er moet ook ruimte blijven voor kennisuitwisseling en eigen initiatief. Dat was de belangrijkste boodschap van ENW-voorzitter Gert Verwolf tijdens de tweejaarlijkse interne ENW-dag, dit jaar gehouden op 19 mei in Dordrecht.

'Nieuwe rekenmethode neerslagafvoer ver genoeg uitgewerkt voor gebruik. Meer onderzoek nodig voor ontwikkelingen rond de Maas'

De nieuwe methodiek om de afvoer van de Rijn en Maas te berekenen, GRADE, is een flinke verbetering ten opzichte van de oude. Er zijn nog wat kanttekeningen, maar de methodiek is ver genoeg ontwikkeld om succesvol te gebruiken, blijkt uit recente ENW-adviezen.