Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Hieronder staan de inleidingen van de artikelen uit de ENW Infostroom van december 2015. 

U kunt hier de volledige versie van deze Infostroom lezen.

'Overstromingskans biedt beheerders meer mogelijkheden voor maatwerk'

De nieuwe veiligheidsbenadering vraagt om aanpassing van de praktijk voor het ontwerpen van primaire waterkeringen. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu ontwikkelt Rijkswaterstaat een nieuwe set instrumenten. Het ENW adviseert tussentijds over de kwaliteit van de deelproducten en over de gewenste verdere aanpak.

ENW als klankbord voor innovatieve projecten

Het ENW behandelt jaarlijks uiteenlopende adviesaanvragen over technisch-inhoudelijke aspecten van de waterveiligheid. In 2015 ongeveer twintig. Voor de afhandeling van dit soort aanvragen bestaat een standaardprocedure die in het ENW-reglement beschreven staat en eind 2014 is vastgesteld. In dit artikel belichten we de andere kant van het advies, de 'klantvraag'.
Hoe ervaren aanvrageers de samenwerking met het ENW? Wat wordt gewaardeerd, wat kan beter? En wat hebben de aanvragers uiteindelijk aan de adviezen gehad? Aan het woord Alex Roos van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Jes Kaihatu van Waterschap Zuiderzeeland.

Hoge verwachtingen bij studies binnen PoV Piping

Piping is een groter probleem dan we dachten, vooral bij de rivierdijken. Dat constateerde het ENW in onderzoeksrapport Piping: Realiteit of Rekenfout (2010). Vervolgonderzoek zorgt voor een beter begrip van de problematiek en effectieve oplossingen. In het programma PoV Piping lopen momenteel 20 aanvullende studies. PoV Piping programmamanager Chris Griffioen en clusterleider piping binnen het programma WTI2017 Jan Jaap Heerema lichten de voornaamste ontwikkelingen toe.