Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

In december 2014 is na een periode van ruim een jaar weer een ENW Infostroom uitgekomen. Naast de nodige informatie over het ENW zelf zijn enkele inhoudelijke artikelen opgenomen.

U kunt hier de volledige versie van deze Infostroom lezen.

Hieronder de inleidingen van de artikelen.

Nieuwe normen meer in lijn met laatste technische inzichten

‘De nieuwe normering is een mijlpaal in onze watergeschiedenis en dat is het resultaat van intensieve samenwerking met provincies, waterschappen en gemeenten’, stelt Bert Naarding, programmamanager van het Deelprogramma Veiligheid van het Deltaprogramma. Op de interne ENW-dag op 16 oktober 2014 schetste hij kort de voornaamste uitdagingen nu de nieuwe normering door kabinet en parlement zijn bekrachtigd.

Meer diepgang in advisering dankzij focus op thema’s

Voor de advisering van het programma Wettelijk Toetsinstrumentarium 2017 (WTI2017) heeft het ENW een speciale voorbereidingsgroep geformeerd. Voorzitter is ENW kerngroeplid Matthijs Kok: ‘Voorheen werkten we met een klankbordgroep. Nu hebben we specialisten uit de werkgroepen gekoppeld aan specifieke thema’s in het programma. Dat is nieuw en daarmee verwachten we onze advisering meer diepgang te kunnen geven. We werken vanaf 2017 met nieuwe normen. Dus een extra bijdrage van het ENW aan het toetsinstrumentarium is daarom zeker gerechtvaardigd. ’

Nieuw Instellingsbesluit en Reglement voor het ENW, sterkere focus op technisch advies in waterveiligheid.

In het veld bestaat veel waardering voor het ENW. Dat blijkt uit de in 2013 uitgevoerde evaluatie van het ENW. In de evaluatie zijn wel verbeterpunten genoemd, zoals een sterkere focus op de technischinhoudelijke advisering en duidelijkere afspraken over de positionering van het expertisenetwerk.

Deze verbeterpunten zijn meegenomen in het nieuwe Instellingsbesluit ENW. ENW-voorzitter Gert Verwolf: ‘Dit IB en het nieuwe ENW-reglement zijn noodzakelijke stappen naar meer professionalisering. Die helpen onze advisering op het hoge kwalitatieve niveau te houden.’

ENW positief maar wil extra onderzoeken en toetsen; GRADE past beter bij nieuwe normering.

Vanuit het onderzoeksproject GRADE is een goede inhoudelijke reactie gegeven op de kwalitatieve aanbevelingen van het ENW in het advies van augustus 2013. De uitkomsten van het onderzoeksproject worden na advisering van het ENW door I&M/DGRW meegenomen in het besluit over het Wettelijk Toetsinstrumentarium WTI2017. GRADE-projectleider Rita Lammersen over voortgang en stand van zaken.