Ga direct naar Tekstgedeelte
  • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

De rode draad van de Infostroom van november 2019, nummer 23, is innovatie. Deze aflevering bevat de volgende artikelen:

  • Ruimtegebrek leidt tot multifunctionele dijk in Den Oever.
  • Nieuwe rekenmethoden helpen bij aanscherpen ontwerp Grebbedijk.
  • Hoogwaterbeschermingsprogramma legt extra nadruk op innovatie.

En verder:

  • Nieuwe leden Van den Top, Aalberts en Oujamaa.
  • Adviezen Handreiking Handreiking grondonderzoek voor piping, Windpark Oostpolderdijk, Publicatie vernagelingstechnieken en Publicatie eindige elementen methode.
  • Inschrijven nieuw lesboek Waterkeren.