Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

U vindt hier de Infostroom van november 2019, nummer 23.

Rode draad van dit nummer is innovatie:

  • Ruimtegebrek leidt tot multifunctionele dijk in Den Oever
  • Nieuwe rekenmethoden helpen bij aanscherpen ontwerp Grebbedijk
  • Hoogwaterbeschermingsprogramma legt extra nadruk op innovatie

Verder:

  • Nieuwe leden Van den Top, Aalberts en Oujamaa
  • Adviezen Handreiking Handreiking grondonderzoek voor piping, Windpark Oostpolderdijk, Publicatie vernagelingstechnieken en Publicatie eindige elementen methode
  • Inschrijven nieuw lesboek Waterkeren