Ga direct naar Tekstgedeelte
 • Kies lettergrootte van de tekst op deze pagina

De Infostroom van november 2020, nummer 25, bevat de volgende artikelen:

 • Gerhard van den Top een jaar voorzitter
 • Concrete kansen voor Beter Leren Keren, vervolg op het eerdere advies
 • Living Lab in Hedwige Polder biedt ruimte aan experimenten met dijk
 • Kennisstrategie en I-STORM moeten stormvloedkeringen veilig houden
 • Twee nieuwe adviezen: Glas als waterkerend element en Handreiking meetnetten en grondwatermonitoring voor piping

En daarnaast een kennismaking met drie nieuwe leden.

De Infostroom van mei 2020, nummer 24, bevat de volgende artikelen:

 • Ontwerp glazen waterkering bij Neer doorstaat proef in Deltagoot met glans.
 • Achtergrond bij de uitgebrachte adviezen Beoordeling hoge overstromingskansen en Houdbaarheid waterveiligheisstrategieĆ«n bij versnelde zeespiegelstijging.
 • Korte toelichting op de uitgebrachte adviezen Werkwijzer ontwerpen waterkerende kunstwerken, Publicatie stabiliteitsverhogende langsconstructies en Hoe omgaan met toekomstverwachtingen bij ontwerpen.
 • Nieuw kerngroeplid Leo Smit hoopt een schakel te zijn tussen theorie en praktijk.
 • Kennismaken met drie nieuwe leden van werkgroep Kust: Kathelijne Wijnberg, Mark Klein en Robert McCall.
 • Kennismaken met twee nieuwe leden van werkgroep Veiligheid: Patrick Webbers en Sander Kapinga.

De voornaamste artikelen in de Infostroom van juni 2019, nummer 22, zijn:

 • Gevolgen recorddroogte 2018 nog steeds merkbaar.
 • Overstromingskansbenadering levert soms extreme uitslagen.
 • Programma Integraal Riviermanagement.
 • Jaarverslag 2018 in een nieuw jasje.
 • Nieuwe leden Barneveld, Lieverdink en De Visser.
 • Adviezen Handreiking Life Cycle Monitoring en Handreiking Voorlanden.

De rode draad van de Infostroom van november 2019, nummer 23, is innovatie. Deze aflevering bevat de volgende artikelen:

 • Ruimtegebrek leidt tot multifunctionele dijk in Den Oever.
 • Nieuwe rekenmethoden helpen bij aanscherpen ontwerp Grebbedijk.
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma legt extra nadruk op innovatie.

En verder:

 • Nieuwe leden Van den Top, Aalberts en Oujamaa.
 • Adviezen Handreiking Handreiking grondonderzoek voor piping, Windpark Oostpolderdijk, Publicatie vernagelingstechnieken en Publicatie eindige elementen methode.
 • Inschrijven nieuw lesboek Waterkeren.