Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

U vindt hier de editie van Infostroom van december 2018.

U kunt hier de volledige versie lezen van Infostroom editie 20 van november 2017.

Hieronder staan de inleidingen van de artikelen uit Infostroom nummer 18 van november 2016. U kunt hier de volledige versie lezen.


'Eerste resultaten Zandmotor bemoedigend'

Het idee bestaat al heel lang: een berg zand in zee storten, die door de natuurlijke bewegingen van wind en water de kust beschermt en onderhoudt. In 2011 is dit idee ook daadwerkelijk uitgevoerd: bij wijze van proef werd voor de kust van Zuid-Holland de Zandmotor aangelegd. Het blijkt een succes!


'Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. Succes door slimme samenwerking'

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, moet ervoor zorgen dat de kans op een overstroming in de regio Kampen-Zwolle in de toekomst (aanzienlijk) kleiner is. Het project omvat een zomerbedverlaging over een lengte van zeven kilometer en de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel richting het Drontermeer.

'Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit. Quick Wins besparen tijd en geld'

Dankzij een razendsnel ENW-advies, voorbereid door de ENW werkgroep Techniek, kan tijd en geld worden bespaard bij dijkversterkingsprojecten die op dit moment of binnekort worden uitgevoerd. Op basis van een positief advies van het ENW wordt vanaf nu gewerkt met een andere rekenmethode en een aanpassing van de vervormingseisen voor stabiliteitsschermen, de zogenoemde Quick Wins.


'Afscheid Ton Vrouwenvelder'

Na veertig jaar neemt Ton Vrouwenvelder afscheid van het ENW. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de overstromingsrisicobenadering, die vanaf volgend jaar is vastgelegd in de Waterwet en daarmee ook de basis voor het nieuwe Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017).

Hieronder staan de inleidingen van de artikelen uit Infostroom nummer 19 van mei 2017. U kunt hier de volledige versie lezen.

'Kennisagenda DGRW. Ook aandacht voor de leefomgeving'

Meer aandacht voor het grotere geheel en open staan voor ‘out of the box’ ideeën: dat is in een notendop de rode draad in de nieuwe kennisagenda van het Directoraat-Generaal Ruimte en Water (DGRW) van het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu, die op dit moment wordt opgesteld. “We willen verder kijken dan onze vertrouwde onderzoekswereld.”

'Ontwikkeling methode 'bewezen sterkte'. Realistischer indruk van stabiliteit'

Stel dat een dijk die voor versterking in aanmerking komt, sterker is dan uit het beoordelings- en ontwerpinstrumentarium blijkt: dan is de geplande dijkversterking misschien helemaal niet nodig. Dat zou veel geld, tijd en overlast kunnen besparen.De methode ‘bewezen sterkte’ kan helpen nauwkeuriger te bepalen of een dijk sterk genoeg is.

'Innovatie in Limburg. Glazen waterkering lang de Maas'

Een waterkering van glas. En dan niet alleen het bovenste deel, maar volledig. Waterschap Limburg hoopt dit te gaan toepassen bij een deel van de waterkering langs de Maas.

'21 juni ENW-dag. Dé netwerkdag voor waterveiligheidsprofessionals'

Woensdag 21 juni vindt de tweejaarlijkse ENW-dag plaats. Iedereen die affiniteit heeft met het ENW en dus met waterveiligheid, is die dag vanaf 9.00 uur van harte welkom in het Postillion Hotel Utrecht in Bunnik. Een dag vol interessante sprekers en discussies op het gebied van waterveiligheid. Bovendien is er veel ruimte om te netwerken met vakgenoten. Bent u erbij?

'Stefan Aarninkhof neemt stokje over van Marcel Stive. Wij zijn er voor de lange termijn'

De een komt, de ander gaat. Marcel Stive vertrekt als voorzitter van de ENW-werkgroep Kust en Stefan Aarninkhof volgt hem op. En niet alleen bij het ENW: ook bij de TU Delft neemt Marcel binnenkort afscheid als hoogleraar Coastal Engineering en neemt Stefan zijn plaats in.

Hieronder staan de inleidingen van de artikelen uit Infostroom nummer 17 van september 2016. U kunt hier de volledige versie lezen.

'Nieuwe versie Grondslagen voor Hoogwaterbescherming'

Twintig jaar na de uitgave van Grondslagen voor Waterkeren, verschijnt begin november 2016 Grondslagen voor Hoogwaterbescherming. Deze nieuwe uitgave ismeer dan een update van de oude versie: een aantal principes en uitgangspunten is ingrijpend veranderd. Matthijs Kok, projectleider van de heruitgave en Kerngroeplid van het ENW, vertelt erover.

'ENW-advies WBI2017. Beperkt invoeren en ervaring opdoen'

Eind juli heeft het ENW advies uitgebracht over het WBI2017, het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium dat op 1 januari 2017 moet worden ingevoerd. Het is een advies in twee delen geworden, vertelt Matthijs Kok, voorzitter van de Voorbereidingsgroep. "De richting is goed, maar het instrumentarium is nog niet af. Ons advies is om het wel in te voeren, met een beperkte gebruikersgroep te gaan gebruikten en het gaandeweg te verbeteren."

'ENW-dag. Meer ruimte voor kennisuitwisseling en eigen initiatief'

Het aantal adviesvragen dat het ENWE ontvangt, is de laatste jaren verdubbeld. Dat is aan de ene kant heel fijn, maar er moet ook ruimte blijven voor kennisuitwisseling en eigen initiatief. Dat was de belangrijkste boodschap van ENW-voorzitter Gert Verwolf tijdens de tweejaarlijkse interne ENW-dag, dit jaar gehouden op 19 mei in Dordrecht.

'Nieuwe rekenmethode neerslagafvoer ver genoeg uitgewerkt voor gebruik. Meer onderzoek nodig voor ontwikkelingen rond de Maas'

De nieuwe methodiek om de afvoer van de Rijn en Maas te berekenen, GRADE, is een flinke verbetering ten opzichte van de oude. Er zijn nog wat kanttekeningen, maar de methodiek is ver genoeg ontwikkeld om succesvol te gebruiken, blijkt uit recente ENW-adviezen.