Advies Doorontwikkeling grofzandbarrière

Het ENW is van mening dat de grofzandbarrière als pipingmaatregel toegepast kan worden. Het is belangrijk om ervaring op te doen en dat kan alleen door de grofzandbarrière daadwerkelijk in uitvoering te nemen. Daar voegt het ENW aan toe dat de effectiviteit van de maatregel gemonitord dient te worden en dat de aanbevelingen van het ENW overweging verdienen.