Aanbiedingsbrief eerste advies Wetenschappelijke Klankbordgroep aan de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater

Dit eerste advies geeft een reflectie van de Klankbordgroep op het document “Eerste advies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater – concept (versie 0.5, 24-12-21)” en doet daarbij enkele aanbevelingen.