Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Expertise Netwerk Waterveiligheid

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is het kennisnetwerk van de specialisten in waterveiligheid. Belangrijkste taak van het ENW is het (gevraagd én ongevraagd) adviseren van overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid over actuele vraagstukken en innovaties.


Infostroom 

Het ENW brengt twee keer per jaar de nieuwsbrief Infostroom uit. Hiermee informeert zij ENW-leden en andere geïnteresseerden over de werkzaamheden, uitgebrachte adviezen en waterveiligheid in het algemeen. Wilt u deze nieuwsbrief graag ontvangen? Schrijf u dan in via de link (inschrijven Infostroom) in de linker kolom.