Ga direct naar Tekstgedeelte

AAA

Expertise Netwerk Waterveiligheid

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is het kennisnetwerk van de specialisten in waterveiligheid. Belangrijkste taak van het ENW is het (gevraagd én ongevraagd) adviseren van overheidsorganisaties met een verantwoordelijkheid voor waterveiligheid over actuele vraagstukken en innovaties.

 

Succesvolle ENW-dag 2015

Op donderdag 11 juni 2015 bezochten een kleine tweehonderd personen de tweejaarlijkse ENW-dag in de ReeHorst te Ede. Met lezingen van Roald Lapperre (directeur Algemeen Waterbeleid en Veiligheid van I&M), Gert Verwolf (voorzitter van het ENW) en Eric-Jan Pleijster (LOLA landscape architects) en Maaike Bos (Deltares) was er een interessant ochtendprogramma. In de middag kon de informatiemarkt worden bezocht en waren er twee rondes van workshops (Het nieuwe ontwerpen, Het nieuwe toetsen, en GRADE). Elders op deze website vindt u een verslag van de dag met daarin links naar de presentaties.

 

Advies

Loko Cartoons